Tritón marmorado

Nome Común: Tritón marmorado

Nome científico: Triturus marmoratus

Sabías que?

O tritón marmorado Pode chegar a medir máis de 15 cm. de longo. Nos períodos fríos escurécense moito volvéndose case negros. A súa cor lembra ao de minerais como o xaspe ou o mármore, o que se reflicte no seu nome. Pode vivir desde o nivel do mar até os mil metros, sendo raro atopalo por encima desa altitude. Durante o período reprodutor os machos buscan as zonas sen vexetación do fondo das pozas, defendendo devandito territorio e presentando unha elevada agresividade cara aos outros machos. O cortexo, acuático, prodúcese preferentemente pola noite. Se un macho se introduce nunha área ocupada por outro, iníciase un comportamento agresivo que ten como finalidade expulsar ao macho invasor. Con todo, durante a fase terrestre, esta agresividade desaparece e é frecuente atopar agrupacións de tritóns marmorados.
Ir al contenido