Pelophylax perzi

Nome Común: Ra verde

Nome científico: Pelophylax perzi

Sabías que?

Ten un tamaño mediano, até 110 mm. de lonxitude. A súa coloración varía moito, as máis comúns son verdes con manchas negras. A súa pel é totalmente permeable, calquera superficie acuática pode constituír o seu hábitat, podendo frecuentar tamén zonas cun certo grao de contaminación. Esta permeabilidade da pel, aínda que desempeña un papel fundamental no proceso de intercambio de gases respiratorios, faille estar constantemente exposta á contaminación de auga e de aire. A ra verde, como outras ras verdes europeas, presenta un proceso evolutivo pouco común nos vertebrados, un mecanismo reprodutor denominado hibridoxénese: que dúas especies se crucen dando lugar a híbridos que, en xeral, non dan descendencia viable se se cruzan entre si. Con todo, estes híbridos poden cruzarse cunha especie familiar, dando lugar a novos híbridos. Estes híbridos, procedentes dun cruzamento entre un exemplar dunha das dúas especies e o híbrido, denomínanse hibridoxenéticos.
Ir al contenido